Magia światła

Profesjonalne oświetlenie LED | Systemy fotowoltaiczne

DOFINASOWANIE Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODENJ

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne "Prosument"

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018r.

Założenia nowego programu NFOŚiGW dofinansowania przydomowych instalacji fotowoltaicznych „Prosument”:
  • Dotacja do 40 % kosztów kwalifikowanych instalacji PV (w 2015 lub do wyczerpania puli 800 mln zł) Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000 zł w wypadku osób fizycznych. Dotacja do 30 % kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (okres 2016-2020).
  • Niskooprocentowana pożyczka (1% w skali roku) na okres 15 lat (kredyt na 100 % kosztów kwalifikowanych).
  • Koszt kwalifikowany do instalacji fotowoltaicznej sieciowej to 8 000 zł za każdy kW zainstalowany dla instalacji do 10 kW, 6000 zł dla instalacji powyżej 10 kW.
  • Koszt kwalifikowany dla systemów fotowoltaicznych z zintegrowanym magazynem energii 13 000 zł / kW dla instalacji do 10 kW, 11 000 zł dla instalacji powyżej 10 kW.
  • Dopłaty do systemów fotowoltaicznych obejmują gospodarstwa domowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą uzyskać dopłatę z pominięciem banku.