Magia światła

Profesjonalne oświetlenie LED | Systemy fotowoltaiczne

DOTACJA do 40% kosztów budowy na realizację inwestycji polegającej na wykorzystaniu OZE: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Wnioski aplikacyjne w obecnej turze przejmowane są do 31 marca 2017 r. Następna tura od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

Wnioskodawca może uzyskać dofinasowanie w wysokości:
  • Do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej (dotyczy podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych), przy czym dla inwestycji polegających na :
    • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji nie może przekroczyć 15 000 zł.
    • zakup i montaż pomp ciepła, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji nie może przekroczyć 40 000 zł.
  • Do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

ZWROT INWESTYCJI już po kilku latach !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Koszt instalacji PV ok. 6000 zł/kWp brutto.

Możliwość skredytowania pozostałej kwoty kosztów inwestycji.

Piotr Kubica

Mobile: +48 509 019 997
E-mail: piotr.kubica@masters.com.pl